k.ú.: 740578 - Rojetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596582 - Rojetín NUTS5 CZ0643596582
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 2408091
zahrada 79 52356
ovoc. sad 2 12377
travní p. 125 503220
lesní poz les s budovou 2 67
lesní poz 117 1044620
vodní pl. tok přirozený 4 14200
zast. pl. zbořeniště 1 599
zast. pl. 69 31644
ostat.pl. jiná plocha 17 40279
ostat.pl. manipulační pl. 23 15805
ostat.pl. neplodná půda 103 56864
ostat.pl. ostat.komunikace 42 61951
ostat.pl. silnice 65 34691
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 286
ostat.pl. zeleň 14 926
Celkem KN 1034 4277976
Par. KMD 1034 4277976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 66
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 145
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 29.09.2020 14:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička