k.ú.: 740551 - Rochlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559423 - Rochlov NUTS5 CZ0325559423
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 2668471
zahrada 170 124782
travní p. 119 267993
lesní poz 45 1285776
vodní pl. nádrž umělá 2 10922
vodní pl. tok přirozený 1 1402
vodní pl. tok umělý 9 10854
vodní pl. zamokřená pl. 3 7288
zast. pl. 154 52747
ostat.pl. dráha 1 14480
ostat.pl. dálnice 2 42
ostat.pl. jiná plocha 45 32422
ostat.pl. neplodná půda 21 19356
ostat.pl. ostat.komunikace 89 87066
ostat.pl. silnice 4 19539
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1559
ostat.pl. zeleň 5 8684
Celkem KN 883 4613383
Par. DKM 883 4613383
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 151
LV 179
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2011
ZMVM 1:2000 20.11.1987 25.11.2011
S-SK GS 1838 19.11.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 18.09.2020 10:15

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.