k.ú.: 740543 - Kbelany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 538183 - Kbelany NUTS5 CZ0325538183
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1710434
zahrada 118 101296
travní p. mez, stráň 1 2052
travní p. 107 177553
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 56 4669873
vodní pl. nádrž umělá 4 8333
vodní pl. tok umělý 7 2041
zast. pl. zbořeniště 2 303
zast. pl. 94 22036
ostat.pl. dráha 1 11628
ostat.pl. dálnice 1 1231
ostat.pl. jiná plocha 41 16356
ostat.pl. manipulační pl. 2 4047
ostat.pl. neplodná půda 48 58480
ostat.pl. ostat.komunikace 70 78649
ostat.pl. silnice 19 11743
ostat.pl. zeleň 1 904
Celkem KN 746 6877013
Par. DKM 746 6877013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 90
LV 131
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2011
ZMVM 1:2000 20.11.1987 01.08.2011
S-SK GS 1838 19.11.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 22.09.2020 16:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička