k.ú.: 740535 - Rohy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591602 - Rohy NUTS5 CZ0634591602
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 488 2363747
zahrada 87 49902
travní p. 335 676954
lesní poz 283 2986480
vodní pl. nádrž umělá 6 3664
vodní pl. rybník 1 934
vodní pl. tok přirozený 20 28197
zast. pl. zbořeniště 1 241
zast. pl. 87 46353
ostat.pl. jiná plocha 62 63291
ostat.pl. manipulační pl. 19 24289
ostat.pl. neplodná půda 79 30668
ostat.pl. ostat.komunikace 69 72022
ostat.pl. silnice 116 42271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4149
ostat.pl. zeleň 1 977
Celkem KN 1655 6394139
Par. KMD 1655 6394139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 83
LV 127
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 29.09.2020 17:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička