k.ú.: 740420 - Rohle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540871 - Rohle NUTS5 CZ0715540871
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 2672167
zahrada 256 196849
travní p. 116 893344
lesní poz 113 3630036
vodní pl. nádrž přírodní 2 372
vodní pl. nádrž umělá 1 20735
vodní pl. tok přirozený 36 51735
vodní pl. tok umělý 1 7639
vodní pl. zamokřená pl. 3 2794
zast. pl. společný dvůr 1 318
zast. pl. zbořeniště 6 5823
zast. pl. 219 87894
ostat.pl. jiná plocha 67 33020
ostat.pl. manipulační pl. 5 34764
ostat.pl. neplodná půda 38 44280
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 451
ostat.pl. ostat.komunikace 87 126900
ostat.pl. pohřeb. 1 5734
ostat.pl. silnice 12 74606
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2669
ostat.pl. zeleň 69 81983
Celkem KN 1190 7974113
Par. DKM 1171 4689027
Par. KMD 18 3281861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 108
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 216
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 249
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2019
KMD 1:1000 10.12.2019
DKM-KPÚ 1:1000 14.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1880 10.12.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.09.2020 23:18

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.