k.ú.: 740420 - Rohle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540871 - Rohle NUTS5 CZ0715540871
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 2690771
zahrada 293 181509
travní p. 134 904034
lesní poz 120 3624243
vodní pl. nádrž přírodní 4 530
vodní pl. nádrž umělá 1 20735
vodní pl. tok přirozený 39 49779
vodní pl. tok umělý 1 7639
vodní pl. zamokřená pl. 3 2794
zast. pl. společný dvůr 1 229
zast. pl. zbořeniště 25 12028
zast. pl. 223 77153
ostat.pl. jiná plocha 52 20018
ostat.pl. manipulační pl. 8 37699
ostat.pl. neplodná půda 53 51945
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 406
ostat.pl. ostat.komunikace 101 129522
ostat.pl. pohřeb. 1 5948
ostat.pl. silnice 12 71625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2228
ostat.pl. zeleň 64 77965
Celkem KN 1306 7968800
PK 19 31671
GP 18 2844646
Celkem ZE 37 2876317
Par. DKM 471 3964410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 218
byt.z. byt 22
Celkem JED 22
LV 248
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1880


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 17.08.2019 23:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.