k.ú.: 740411 - Rohatsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 565636 - Rohatsko NUTS5 CZ0207565636
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 1420968
zahrada 115 97387
travní p. 55 71935
lesní poz 8 142944
vodní pl. nádrž umělá 2 5165
vodní pl. rybník 2 2946
vodní pl. tok přirozený 28 10691
zast. pl. 131 45878
ostat.pl. dráha 5 22987
ostat.pl. jiná plocha 43 23267
ostat.pl. manipulační pl. 3 1601
ostat.pl. mez, stráň 1 462
ostat.pl. neplodná půda 2 1474
ostat.pl. ostat.komunikace 66 52203
ostat.pl. silnice 2 13114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 4904
Celkem KN 715 1917926
Par. KMD 715 1917926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 94
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 131
LV 188
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2014
S-SK GS 1:2880 1889 21.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 22.09.2020 16:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička