k.ú.: 740357 - Rohanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550621 - Vacov NUTS5 CZ0315550621
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 558750
zahrada 77 35166
travní p. 144 420824
lesní poz 6 386937
vodní pl. nádrž umělá 2 7427
vodní pl. tok přirozený 3 250
vodní pl. tok umělý 27 7542
zast. pl. 123 25986
ostat.pl. jiná plocha 32 49154
ostat.pl. manipulační pl. 20 6370
ostat.pl. neplodná půda 68 58681
ostat.pl. ostat.komunikace 52 44342
ostat.pl. silnice 18 12008
Celkem KN 665 1613437
Par. KMD 665 1613437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 122
LV 135
spoluvlastník 193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2015
KM-D 1:2000 01.05.2000 04.12.2015
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 26.09.2020 16:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička