k.ú.: 740306 - Rodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570877 - Smiřice NUTS5 CZ0521570877
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 3540245
zahrada 111 74122
ovoc. sad 3 2558
travní p. 102 302152
lesní poz 28 95337
vodní pl. nádrž umělá 1 147
vodní pl. tok přirozený 25 21357
vodní pl. tok umělý 30 8377
vodní pl. zamokřená pl. 7 5126
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 2 868
zast. pl. 120 57403
ostat.pl. dráha 3 8609
ostat.pl. jiná plocha 51 130599
ostat.pl. manipulační pl. 16 45927
ostat.pl. neplodná půda 49 34703
ostat.pl. ostat.komunikace 52 39443
ostat.pl. pohřeb. 1 795
ostat.pl. silnice 41 75303
ostat.pl. zeleň 26 43985
Celkem KN 1014 4487064
Par. DKM 1014 4487064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
s roz.jed 4
Celkem BUD 113
byt.z. byt 4
obč.z. rozest. 21
Celkem JED 25
LV 200
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.12.2008
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 04.06.2020 01:06

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.