k.ú.: 740284 - Nahořany u Mladé Vožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560626 - Rodná NUTS5 CZ0317560626
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 562154
zahrada 12 12049
travní p. 176 754506
lesní poz 119 459584
vodní pl. nádrž přírodní 1 385
vodní pl. zamokřená pl. 1 1396
zast. pl. společný dvůr 1 128
zast. pl. zbořeniště 1 306
zast. pl. 15 12621
ostat.pl. jiná plocha 58 121216
ostat.pl. manipulační pl. 3 4076
ostat.pl. neplodná půda 4 4524
ostat.pl. ostat.komunikace 44 18209
ostat.pl. silnice 26 11355
ostat.pl. zeleň 27 8797
Celkem KN 607 1971306
Par. DKM 607 1971306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 14
LV 59
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.09.2015
FÚO 1:2000 01.01.1971 14.09.2015
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.09.2020 15:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička