k.ú.: 740250 - Horní Ročov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566667 - Ročov NUTS5 CZ0424566667
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 1852570
chmelnice 228 1092508
zahrada 221 134807
ovoc. sad 25 92888
travní p. 277 1062553
lesní poz 23 400587
vodní pl. nádrž umělá 21 14712
vodní pl. tok přirozený 17 6693
vodní pl. zamokřená pl. 2 2805
zast. pl. společný dvůr 18 1363
zast. pl. zbořeniště 11 3266
zast. pl. 292 116591
ostat.pl. jiná plocha 23 7078
ostat.pl. manipulační pl. 55 43126
ostat.pl. neplodná půda 113 115568
ostat.pl. ostat.komunikace 124 114609
ostat.pl. pohřeb. 2 2156
ostat.pl. silnice 9 75303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9315
ostat.pl. zeleň 54 2486
Celkem KN 1905 5150984
Par. KMD 1905 5150984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 203
č.p. výroba 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 287
byt.z. byt 30
Celkem JED 30
LV 382
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2012
S-SK GS 1:2880 1841 26.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 23.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička