k.ú.: 740195 - Roblín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571318 - Roblín NUTS5 CZ020A571318
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21051 - Černošice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 1934822
zahrada 131 108523
ovoc. sad 18 42629
travní p. 150 333186
lesní poz les s budovou 1 47
lesní poz 27 2813455
vodní pl. nádrž umělá 10 41361
vodní pl. tok přirozený 11 3127
vodní pl. tok umělý 9 2962
zast. pl. zbořeniště 2 740
zast. pl. 163 60636
ostat.pl. jiná plocha 33 40812
ostat.pl. manipulační pl. 19 44729
ostat.pl. neplodná půda 53 68170
ostat.pl. ostat.komunikace 77 74972
ostat.pl. silnice 1 29154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 598
Celkem KN 1006 5599923
Par. KMD 1006 5599923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 53
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 154
LV 208
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2018
KM-D 1:2000 22.12.2000 25.04.2018
S-SK GS 1:2880 1840 22.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 22.09.2020 17:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička