k.ú.: 740128 - Zhůří u Rejštejna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557021 - Rejštejn NUTS5 CZ0322557021
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 42 920535
lesní poz les(ne hospodář) 23 171475
lesní poz 35 1849470
vodní pl. tok přirozený 3 3433
vodní pl. tok umělý 1 915
vodní pl. zamokřená pl. 5 84599
zast. pl. zbořeniště 12 6348
zast. pl. 11 1107
ostat.pl. jiná plocha 21 22168
ostat.pl. neplodná půda 12 11095
ostat.pl. ostat.komunikace 24 37950
ostat.pl. silnice 2 18272
Celkem KN 191 3127367
Par. DKM 142 1259636
Par. KMD 49 1867731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 9
LV 28
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.02.2015
KMD 1:1000 26.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 24.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.08.2019 23:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.