k.ú.: 740101 - Svojše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557021 - Rejštejn NUTS5 CZ0322557021
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 42842
zahrada 8 2689
travní p. 160 1325419
lesní poz 319 8689556
vodní pl. nádrž přírodní 1 216
vodní pl. tok přirozený 10 79230
vodní pl. tok umělý 2 1504
vodní pl. zamokřená pl. 4 9423
zast. pl. společný dvůr 3 153
zast. pl. zbořeniště 9 2089
zast. pl. 67 29002
ostat.pl. jiná plocha 26 11053
ostat.pl. manipulační pl. 22 35641
ostat.pl. neplodná půda 104 78707
ostat.pl. ostat.komunikace 110 112890
ostat.pl. silnice 11 53985
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4661
Celkem KN 862 10479060
PK 5 2820
GP 34 288928
Celkem ZE 39 291748
Par. KMD 420 8683675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 66
LV 73
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 12:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.