k.ú.: 740101 - Svojše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557021 - Rejštejn NUTS5 CZ0322557021
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 5063
zahrada 7 4085
travní p. 106 1335579
lesní poz les(ne hospodář) 259 8556948
lesní poz 29 147010
vodní pl. nádrž přírodní 1 281
vodní pl. tok přirozený 10 86322
vodní pl. tok umělý 2 1122
vodní pl. zamokřená pl. 4 39667
zast. pl. zbořeniště 12 2640
zast. pl. 63 27737
ostat.pl. jiná plocha 14 6758
ostat.pl. manipulační pl. 13 18466
ostat.pl. neplodná půda 29 65269
ostat.pl. ostat.komunikace 86 124607
ostat.pl. silnice 17 63326
Celkem KN 655 10484880
Par. DKM 236 1801307
Par. KMD 419 8683573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 62
LV 72
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.12.2019 1:1000 11.12.2019 *)
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837 11.12.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:13

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.