k.ú.: 740098 - Rejštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557021 - Rejštejn NUTS5 CZ0322557021
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 13918
zahrada 96 51092
travní p. 285 1129004
lesní poz les(ne hospodář) 300 2796894
lesní poz 59 435963
vodní pl. tok přirozený 13 115939
vodní pl. tok umělý 2 750
zast. pl. společný dvůr 2 40
zast. pl. zbořeniště 26 7253
zast. pl. 140 40505
ostat.pl. jiná plocha 45 24504
ostat.pl. manipulační pl. 23 29192
ostat.pl. neplodná půda 268 275692
ostat.pl. ostat.komunikace 94 93555
ostat.pl. pohřeb. 2 2223
ostat.pl. silnice 28 81641
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18442
ostat.pl. zeleň 3 138
Celkem KN 1401 5116745
Par. KMD 1401 5116745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 139
byt.z. byt 6
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 11
LV 168
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.08.2013
S-SK GS 1:2880 1837 21.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.09.2020 06:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička