k.ú.: 740080 - Radešov u Rejštejna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557021 - Rejštejn NUTS5 CZ0322557021
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 9 8216
travní p. 53 695765
lesní poz 33 511817
vodní pl. nádrž přírodní 1 719
vodní pl. tok přirozený 6 56635
vodní pl. tok umělý 4 3979
zast. pl. zbořeniště 5 1285
zast. pl. 27 11127
ostat.pl. jiná plocha 14 19185
ostat.pl. manipulační pl. 2 1485
ostat.pl. neplodná půda 40 53352
ostat.pl. ostat.komunikace 23 41099
ostat.pl. zeleň 2 580
Celkem KN 219 1405244
Par. KMD 219 1405244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 27
LV 41
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2014
S-SK GS 1:2880 1837 17.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 11:16

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.