k.ú.: 740071 - Kozí Hřbet - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557021 - Rejštejn NUTS5 CZ0322557021
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 146 1732731
lesní poz les(ne hospodář) 306 3190871
lesní poz 3 57454
vodní pl. tok přirozený 9 30869
vodní pl. tok umělý 2 2539
vodní pl. zamokřená pl. 21 225975
zast. pl. zbořeniště 13 3400
zast. pl. 29 10095
ostat.pl. jiná plocha 26 40783
ostat.pl. manipulační pl. 7 30425
ostat.pl. neplodná půda 135 235653
ostat.pl. ostat.komunikace 68 109132
ostat.pl. silnice 4 14649
Celkem KN 769 5684576
Par. DKM 416 2928872
Par. KMD 353 2755704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 29
LV 49
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2014
KMD 1:1000 18.04.2014
S-SK GS 1:2880 1837 12.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 03:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.