k.ú.: 740063 - Klášterský Mlýn I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557021 - Rejštejn NUTS5 CZ0322557021
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 7 1486
travní p. 11 30170
lesní poz les(ne hospodář) 8 137470
lesní poz 8 222991
vodní pl. tok přirozený 5 23159
vodní pl. tok umělý 4 2574
zast. pl. zbořeniště 2 541
zast. pl. 35 12787
ostat.pl. jiná plocha 8 3166
ostat.pl. manipulační pl. 21 16935
ostat.pl. neplodná půda 5 3155
ostat.pl. ostat.komunikace 11 11526
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 44790
ostat.pl. zeleň 3 6997
Celkem KN 137 517747
Par. KMD 137 517747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 34
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 7
LV 41
spoluvlastník 51

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.01.2015
S-SK GS 1:2880 1837 26.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:47

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.