k.ú.: 740039 - Rejchartice u Šumperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553395 - Rejchartice NUTS5 CZ0715553395
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 746654
zahrada 121 105306
travní p. 349 2620523
lesní poz 387 2957688
vodní pl. nádrž přírodní 1 388
vodní pl. tok přirozený 9 9584
vodní pl. tok umělý 40 16676
vodní pl. zamokřená pl. 23 29538
zast. pl. společný dvůr 4 1580
zast. pl. zbořeniště 11 5759
zast. pl. 89 27985
ostat.pl. jiná plocha 32 41251
ostat.pl. manipulační pl. 30 18645
ostat.pl. neplodná půda 121 73600
ostat.pl. ostat.komunikace 147 108781
ostat.pl. pohřeb. 1 1369
ostat.pl. silnice 4 31154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4512
Celkem KN 1512 6800993
EN 1 29390
PK 3 70653
GP 43 399827
Celkem ZE 47 499870
Par. KMD 1512 6800993
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 86
LV 114
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 08:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.