k.ú.: 739901 - Ratíškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586510 - Ratíškovice NUTS5 CZ0645586510
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4212 4476126
vinice 902 850098
zahrada 1194 377685
ovoc. sad 500 602378
travní p. 396 138866
lesní poz 652 4199444
vodní pl. nádrž umělá 11 76319
vodní pl. tok přirozený 531 44958
vodní pl. tok umělý 5 554
vodní pl. zamokřená pl. 44 35411
zast. pl. společný dvůr 3 106
zast. pl. zbořeniště 18 3385
zast. pl. 1740 483262
ostat.pl. dráha 6 52290
ostat.pl. jiná plocha 584 284273
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 50
ostat.pl. manipulační pl. 217 201767
ostat.pl. neplodná půda 141 41939
ostat.pl. ostat.komunikace 1566 479725
ostat.pl. pohřeb. 13 12979
ostat.pl. silnice 145 151202
ostat.pl. skládka 3 20716
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 40345
ostat.pl. zeleň 77 11156
Celkem KN 12972 12585034
Par. DKM 12972 12585034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 600
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 700
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 56
č.e. obč.vyb 5
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 23
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 2
Celkem BUD 1703
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 38
LV 2628
spoluvlastník 4094

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.11.2010
THM-V 1:2000 01.01.1974 04.11.2010 1.1.1974 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 22.09.2020 16:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička