k.ú.: 739847 - Ratiboř u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544787 - Ratiboř NUTS5 CZ0723544787
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 21
orná půda 1058 1787890
zahrada 567 292848
ovoc. sad 1 3963
travní p. 1470 2822069
lesní poz les s budovou 1 59
lesní poz 897 12619841
vodní pl. tok přirozený 71 153070
vodní pl. tok umělý 5 197
vodní pl. zamokřená pl. 4 1694
zast. pl. zbořeniště 24 4051
zast. pl. 950 190789
ostat.pl. jiná plocha 380 150829
ostat.pl. manipulační pl. 49 57554
ostat.pl. neplodná půda 431 298034
ostat.pl. ostat.komunikace 370 233249
ostat.pl. pohřeb. 3 3524
ostat.pl. silnice 114 111643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16266
ostat.pl. zeleň 6 358
Celkem KN 6407 18747949
Par. DKM 14 1731
Par. KMD 6393 18746218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 223
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 355
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 145
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 923
byt.z. byt 35
byt.z. garáž 10
Celkem JED 45
LV 1142
spoluvlastník 2073

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 08:41

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.