k.ú.: 739847 - Ratiboř u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544787 - Ratiboř NUTS5 CZ0723544787
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 21
orná půda 862 1589866
zahrada 667 381262
ovoc. sad 1 3963
travní p. mez, stráň 31 30384
travní p. 1405 2898655
lesní poz les s budovou 1 59
lesní poz 825 12655045
vodní pl. tok přirozený 71 153070
vodní pl. tok umělý 5 197
vodní pl. zamokřená pl. 3 1590
zast. pl. zbořeniště 23 4009
zast. pl. 955 191654
ostat.pl. jiná plocha 384 151621
ostat.pl. manipulační pl. 39 56497
ostat.pl. neplodná půda 377 256127
ostat.pl. ostat.komunikace 362 246898
ostat.pl. pohřeb. 3 3524
ostat.pl. silnice 104 107165
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16266
ostat.pl. zeleň 6 358
Celkem KN 6130 18748231
Par. DKM 14 1731
Par. KMD 6116 18746500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 579
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 143
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 928
byt.z. byt 35
byt.z. garáž 10
Celkem JED 45
LV 1135
spoluvlastník 2066

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 04:15

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.