k.ú.: 739677 - Rataje nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534358 - Rataje nad Sázavou NUTS5 CZ0205534358
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 416 3060370
zahrada 357 253116
ovoc. sad 17 58039
travní p. 428 1061105
lesní poz les s budovou 10 425
lesní poz 153 2273098
vodní pl. nádrž umělá 2 705
vodní pl. rybník 6 16995
vodní pl. tok přirozený 28 183626
vodní pl. tok umělý 8 7756
vodní pl. zamokřená pl. 1 20
zast. pl. společný dvůr 4 99
zast. pl. zbořeniště 10 1150
zast. pl. 566 123599
ostat.pl. dráha 21 158045
ostat.pl. jiná plocha 99 121489
ostat.pl. manipulační pl. 27 55406
ostat.pl. neplodná půda 196 173525
ostat.pl. ostat.komunikace 206 137057
ostat.pl. pohřeb. 2 7719
ostat.pl. silnice 13 162455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 71200
ostat.pl. zeleň 11 11207
Celkem KN 2623 7938206
Par. KMD 2623 7938206
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 214
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 17
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 179
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 559
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 2
Celkem JED 20
LV 768
spoluvlastník 1122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2017
S-SK GS 1:2880 1841 27.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.05.2019 14:48

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.