k.ú.: 739626 - Rataje u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588938 - Rataje NUTS5 CZ0721588938
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 423 4281950
zahrada skleník-pařeniš. 1 143
zahrada 216 182308
ovoc. sad 10 42864
travní p. 17 16623
lesní poz 265 1560644
vodní pl. rybník 1 899
vodní pl. tok přirozený 6 20372
vodní pl. tok umělý 3 5350
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 8
zast. pl. zbořeniště 4 1339
zast. pl. 247 90356
ostat.pl. jiná plocha 90 194911
ostat.pl. manipulační pl. 20 47038
ostat.pl. mez, stráň 1 846
ostat.pl. neplodná půda 5 4651
ostat.pl. ostat.komunikace 126 197772
ostat.pl. pohřeb. 2 4552
ostat.pl. silnice 16 65509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 19217
ostat.pl. zeleň 37 49366
Celkem KN 1495 6786718
Par. DKM 1495 6786718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 149
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 234
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 350
spoluvlastník 618

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.04.2019
DKM 1:1000 07.11.2003
S-SK ŠD 1:2500 1934 07.11.2003
S-SK ŠS 1:2880 1827 14.09.1934


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 25.09.2020 14:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička