k.ú.: 739618 - Popovice u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588938 - Rataje NUTS5 CZ0721588938
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 2163853
zahrada 191 200250
ovoc. sad 9 32249
travní p. 25 62943
lesní poz 119 997462
vodní pl. nádrž umělá 4 5895
vodní pl. tok přirozený 4 3190
vodní pl. tok umělý 8 7271
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 18
zast. pl. 190 61871
ostat.pl. jiná plocha 23 4501
ostat.pl. manipulační pl. 12 23767
ostat.pl. mez, stráň 4 5252
ostat.pl. ostat.komunikace 77 173107
ostat.pl. pohřeb. 1 1581
ostat.pl. silnice 7 37454
ostat.pl. zeleň 48 131082
Celkem KN 996 3911746
Par. DKM 993 3911391
Par. KMD 3 355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 149
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 188
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 15
LV 308
spoluvlastník 418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2006 intravilán
DKM-KPÚ 07.12.2005 1:1000 08.12.2005 *) KPÚ extravilán
KM-D 1:1000 15.03.2002 28.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1830 15.03.2002 scelovací řízení


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 06.12.2019 09:50

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.