k.ú.: 739561 - Rašovice u Bučovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593532 - Rašovice NUTS5 CZ0646593532
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 890 4175275
vinice 1 1208
zahrada 406 201282
ovoc. sad 10 75871
travní p. 98 134194
lesní poz les(ne hospodář) 1 1410
lesní poz 5 42992
vodní pl. nádrž umělá 1 5069
vodní pl. tok přirozený 21 39499
vodní pl. tok umělý 9 4626
vodní pl. zamokřená pl. 9 11278
zast. pl. zbořeniště 17 1935
zast. pl. 397 129558
ostat.pl. jiná plocha 83 33959
ostat.pl. manipulační pl. 82 35433
ostat.pl. neplodná půda 144 172108
ostat.pl. ostat.komunikace 144 201066
ostat.pl. pohřeb. 10 4349
ostat.pl. silnice 8 34015
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 15840
ostat.pl. zeleň 228 338827
Celkem KN 2573 5659794
Par. DKM 1326 5078466
Par. KMD 1247 581328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 219
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
Celkem BUD 360
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 506
spoluvlastník 780

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.11.2018
KMD 1:1000 26.09.2016 V intravilánu k.ú. Rašovice zavedena KMD (tj. ta část k.ú., kde nebyla KoPÚ)
DKM-KPÚ 19.10.2004 1:1000 19.10.2004 *) část k.ú. - extravilán - zavedení KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.09.2016 28.02.1824 1:2880,na části k.ú. - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 19.10.2004 část k.ú. - extravilán - zavedení KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 27.09.2020 07:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička