k.ú.: 739545 - Rašovice u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537055 - Budiměřice NUTS5 CZ0208537055
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 2103878
zahrada 77 60030
ovoc. sad 1 2876
travní p. 24 86457
vodní pl. tok přirozený 9 19592
vodní pl. tok umělý 15 13465
vodní pl. zamokřená pl. 1 414
zast. pl. 110 93148
ostat.pl. jiná plocha 19 28049
ostat.pl. manipulační pl. 18 14655
ostat.pl. neplodná půda 31 51266
ostat.pl. ostat.komunikace 72 48473
ostat.pl. silnice 5 23020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2067
ostat.pl. zeleň 3 9796
Celkem KN 601 2557186
Par. DKM 20 225261
Par. KMD 581 2331925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 62
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 12
Celkem BUD 100
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 112
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2010
S-SK GS 1842 09.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.07.2019 16:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.