k.ú.: 739545 - Rašovice u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537055 - Budiměřice NUTS5 CZ0208537055
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 2113519
zahrada 78 60013
ovoc. sad 1 2876
travní p. 23 86457
vodní pl. tok přirozený 8 19592
vodní pl. tok umělý 12 13465
vodní pl. zamokřená pl. 1 414
zast. pl. 109 93256
ostat.pl. jiná plocha 25 31110
ostat.pl. manipulační pl. 6 6303
ostat.pl. neplodná půda 28 50946
ostat.pl. ostat.komunikace 62 42265
ostat.pl. silnice 5 23020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2067
ostat.pl. zeleň 5 12103
Celkem KN 522 2557406
Par. DKM 16 210349
Par. KMD 506 2347057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 62
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 12
Celkem BUD 100
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 113
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2010
S-SK GS 1842 09.08.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 03:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.