k.ú.: 739529 - Mančice u Rašovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534340 - Rašovice NUTS5 CZ0205534340
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 1783252
zahrada 61 47111
ovoc. sad 1 3310
travní p. 25 159687
lesní poz 4 61436
vodní pl. nádrž umělá 1 158
vodní pl. rybník 1 27665
vodní pl. tok umělý 8 16706
zast. pl. společný dvůr 6 686
zast. pl. zbořeniště 4 2215
zast. pl. 49 34555
ostat.pl. jiná plocha 10 5644
ostat.pl. manipulační pl. 13 23158
ostat.pl. neplodná půda 3 1569
ostat.pl. ostat.komunikace 51 65863
ostat.pl. silnice 15 50957
ostat.pl. zeleň 12 32672
Celkem KN 346 2316644
Par. DKM 195 2224725
Par. KMD 151 91919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 46
LV 85
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2017
DKM-KPÚ 27.08.2010 1:1000 08.09.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838 31.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička