k.ú.: 739511 - Rašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582255 - Rašov NUTS5 CZ0643582255
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 3200188
zahrada 211 205989
ovoc. sad 30 164657
travní p. 148 635448
lesní poz 553 4776191
vodní pl. nádrž umělá 1 201
vodní pl. rybník 2 4805
vodní pl. tok přirozený 18 11092
zast. pl. zbořeniště 4 627
zast. pl. 147 54663
ostat.pl. jiná plocha 83 71395
ostat.pl. manipulační pl. 34 22241
ostat.pl. neplodná půda 98 135763
ostat.pl. ostat.komunikace 140 197569
ostat.pl. pohřeb. 9 2017
ostat.pl. silnice 10 76360
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5870
Celkem KN 1873 9565076
Par. DKM 1223 9106081
Par. KMD 650 458995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 135
LV 283
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2016
DKM-KPÚ 19.09.2014 1:1000 19.09.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 26.09.2020 01:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička