k.ú.: 739359 - Rapotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540862 - Rapotín NUTS5 CZ0715540862
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 51
orná půda 503 4741664
zahrada skleník-pařeniš. 1 1452
zahrada 1471 1041491
ovoc. sad 1 2642
travní p. 346 1117250
lesní poz 265 4851542
vodní pl. nádrž přírodní 2 508
vodní pl. nádrž umělá 2 2750
vodní pl. rybník 5 13095
vodní pl. tok přirozený 222 147920
vodní pl. tok umělý 2 522
vodní pl. zamokřená pl. 2 1959
zast. pl. společný dvůr 10 3037
zast. pl. zbořeniště 4 948
zast. pl. 1404 357821
ostat.pl. dráha 4 17658
ostat.pl. jiná plocha 455 294095
ostat.pl. manipulační pl. 135 228889
ostat.pl. neplodná půda 42 28487
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1510
ostat.pl. ostat.komunikace 453 299011
ostat.pl. silnice 49 128533
ostat.pl. skládka 3 47343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 671756
ostat.pl. zeleň 42 34347
Celkem KN 5458 14036281
Par. DKM 5458 14036281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 733
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 210
bez čp/če jiná st. 157
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 56
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1380
byt.z. byt 37
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 15
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 72
LV 1498
spoluvlastník 2099

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1990 07.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1876 01.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 01.10.2020 07:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička