k.ú.: 739359 - Rapotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540862 - Rapotín NUTS5 CZ0715540862
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 51
orná půda 731 4902929
zahrada skleník-pařeniš. 1 1452
zahrada 1327 870133
ovoc. sad 1 2642
travní p. 401 1170064
lesní poz 245 4803503
vodní pl. nádrž přírodní 2 508
vodní pl. nádrž umělá 2 2750
vodní pl. rybník 5 13095
vodní pl. tok přirozený 222 147920
vodní pl. tok umělý 2 522
vodní pl. zamokřená pl. 2 1959
zast. pl. společný dvůr 19 5828
zast. pl. zbořeniště 13 3445
zast. pl. 1367 354459
ostat.pl. dráha 4 17658
ostat.pl. jiná plocha 409 280140
ostat.pl. manipulační pl. 139 232184
ostat.pl. neplodná půda 42 28488
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1510
ostat.pl. ostat.komunikace 483 312779
ostat.pl. silnice 49 128533
ostat.pl. skládka 3 47343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 672528
ostat.pl. zeleň 44 33788
Celkem KN 5549 14036211
Par. DKM 5549 14036211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 725
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 197
bez čp/če jiná st. 143
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 59
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1340
byt.z. byt 37
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 15
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 72
LV 1488
spoluvlastník 2064

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1990 07.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1876 01.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.