k.ú.: 739359 - Rapotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540862 - Rapotín NUTS5 CZ0715540862
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 51
orná půda 803 4959918
zahrada skleník-pařeniš. 1 1452
zahrada 1248 812894
ovoc. sad 1 2642
travní p. 402 1171137
lesní poz 245 4803503
vodní pl. nádrž přírodní 2 508
vodní pl. nádrž umělá 2 2750
vodní pl. rybník 5 13095
vodní pl. tok přirozený 222 147920
vodní pl. tok umělý 2 522
vodní pl. zamokřená pl. 2 1959
zast. pl. společný dvůr 30 7152
zast. pl. zbořeniště 13 3445
zast. pl. 1362 355569
ostat.pl. dráha 4 17658
ostat.pl. jiná plocha 396 277972
ostat.pl. manipulační pl. 137 231378
ostat.pl. neplodná půda 42 28488
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1510
ostat.pl. ostat.komunikace 471 311090
ostat.pl. silnice 49 129937
ostat.pl. skládka 3 47343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 672528
ostat.pl. zeleň 44 33788
Celkem KN 5522 14036209
Par. DKM 5522 14036209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 25
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 21
č.p. rod.dům 721
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 190
bez čp/če jiná st. 140
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 60
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1330
byt.z. byt 37
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 15
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 72
LV 1487
spoluvlastník 2058

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2004
ZMVM 1:2000 01.10.1990 07.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1876 01.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 25.05.2019 07:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.