k.ú.: 739286 - Rančířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587176 - Rančířov NUTS5 CZ0632587176
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 140 2361944
zahrada 88 89026
travní p. 228 658604
lesní poz 73 1543017
vodní pl. rybník 4 35244
vodní pl. tok přirozený 11 18650
zast. pl. zbořeniště 1 92
zast. pl. 344 120949
ostat.pl. jiná plocha 156 635623
ostat.pl. manipulační pl. 85 174177
ostat.pl. neplodná půda 70 47148
ostat.pl. ostat.komunikace 255 205084
ostat.pl. pohřeb. 3 1692
ostat.pl. silnice 13 64468
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 63 532433
ostat.pl. zeleň 2 563
Celkem KN 1536 6488714
GP 214 2166135
Celkem ZE 214 2166135
Par. KMD 1536 6488714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 326
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 370
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.09.2017 doplnění parcel LV 0 do KMD - parcely ZE (graf. příděl) budou obnoveny v rámci JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 16.08.2022 06:52

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.