k.ú.: 739278 - Rancířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546143 - Dešná NUTS5 CZ0313546143
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 3 25838
orná půda 331 6102204
zahrada 43 21692
travní p. 169 472308
lesní poz 114 721303
vodní pl. nádrž umělá 6 4533
vodní pl. rybník 2 3738
vodní pl. tok přirozený 49 13062
vodní pl. tok umělý 59 30093
zast. pl. společný dvůr 8 1588
zast. pl. zbořeniště 5 4778
zast. pl. 87 48582
ostat.pl. jiná plocha 219 136514
ostat.pl. manipulační pl. 33 36140
ostat.pl. neplodná půda 85 81716
ostat.pl. ostat.komunikace 151 69374
ostat.pl. pohřeb. 1 645
ostat.pl. silnice 59 73815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6864
ostat.pl. zeleň 4 576
Celkem KN 1431 7855363
Par. DKM 1154 7374995
Par. KMD 277 480368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 84
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 77
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2015
DKM-KPÚ 29.02.2012 1:1000 29.03.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 17.03.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 29.09.2020 07:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička