k.ú.: 739260 - Raná u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572152 - Raná NUTS5 CZ0531572152
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 825 2813944
zahrada 209 128165
ovoc. sad 1 2304
travní p. 214 439280
lesní poz 184 1155996
vodní pl. nádrž umělá 13 21539
vodní pl. tok přirozený 4 3626
zast. pl. zbořeniště 2 629
zast. pl. 240 68889
ostat.pl. dráha 2 60102
ostat.pl. jiná plocha 37 16641
ostat.pl. manipulační pl. 37 54294
ostat.pl. neplodná půda 164 129533
ostat.pl. ostat.komunikace 214 95572
ostat.pl. pohřeb. 3 5714
ostat.pl. silnice 16 68208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3262
ostat.pl. zeleň 1 639
Celkem KN 2170 5068337
Par. KMD 2170 5068337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 218
LV 282
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.07.2019 17:24

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.