k.ú.: 739260 - Raná u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572152 - Raná NUTS5 CZ0531572152
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 816 2801719
zahrada 209 128181
ovoc. sad 1 2304
travní p. 214 442193
lesní poz 188 1159696
vodní pl. nádrž umělá 11 21523
vodní pl. tok přirozený 5 3635
zast. pl. zbořeniště 2 629
zast. pl. 241 68975
ostat.pl. dráha 2 60102
ostat.pl. jiná plocha 37 16641
ostat.pl. manipulační pl. 38 54294
ostat.pl. neplodná půda 164 129533
ostat.pl. ostat.komunikace 213 96470
ostat.pl. pohřeb. 3 5714
ostat.pl. silnice 16 68208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3262
ostat.pl. zeleň 5 5348
Celkem KN 2169 5068427
Par. DKM 33 102576
Par. KMD 2136 4965851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 219
LV 283
spoluvlastník 437

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 22:58

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.