k.ú.: 739227 - Kuřívody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562017 - Ralsko NUTS5 CZ0511562017
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 73 61532
travní p. 5 227321
lesní poz 138 43247382
vodní pl. nádrž umělá 6 8168
zast. pl. společný dvůr 4 9092
zast. pl. zbořeniště 28 38784
zast. pl. 248 70316
ostat.pl. jiná plocha 203 2651015
ostat.pl. manipulační pl. 11 112141
ostat.pl. neplodná půda 112 1172699
ostat.pl. ostat.komunikace 63 317163
ostat.pl. silnice 30 130652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 718
ostat.pl. zeleň 7 19440
Celkem KN 931 48066423
Par. DKM 931 48066423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 64
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 7
Celkem BUD 246
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 262
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1995 Od -ověř TO. VP Ralsko. Pod k.ú. přisloučeno celé k.ú. Strážov.
FÚO 1:2000 01.01.1971 01.01.1995 01.01.1971 Od -nezjištěn TO. VP Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1971 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 01.10.2020 07:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička