k.ú.: 739201 - Rakvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584860 - Rakvice NUTS5 CZ0644584860
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1968 14544554
vinice 1395 2307830
zahrada 410 166550
ovoc. sad 3 7106
travní p. 46 238761
lesní poz les(ne hospodář) 6 15489
lesní poz 19 721767
vodní pl. nádrž přírodní 4 17494
vodní pl. nádrž umělá 4 29916
vodní pl. rybník 1 47214
vodní pl. tok přirozený 13 260592
vodní pl. tok umělý 8 88553
vodní pl. zamokřená pl. 29 771423
zast. pl. společný dvůr 1 1802
zast. pl. zbořeniště 31 7113
zast. pl. 1238 594406
ostat.pl. dráha 6 257965
ostat.pl. dálnice 10 196705
ostat.pl. jiná plocha 343 177251
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 2002
ostat.pl. manipulační pl. 250 316339
ostat.pl. neplodná půda 1 1587
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1058
ostat.pl. ostat.komunikace 248 461824
ostat.pl. pohřeb. 2 4285
ostat.pl. silnice 264 250021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 37398
ostat.pl. zeleň 295 260845
Celkem KN 6602 21787850
PK 2 2227
Celkem ZE 2 2227
Par. DKM 6602 21787850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 584
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 188
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 143
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 102
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 1178
byt.z. byt 31
obč.z. byt 7
Celkem JED 38
LV 1711
spoluvlastník 2459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.02.2015 1:1000 11.03.2015 *)
DKM 1:1000 09.12.2012 Z-11500/2012-704, mapování
DKM-KPÚ 01.06.2009 1:1000 25.06.2009 *) Z-5931/2009-704, kú Podivín, 20 parcel do DKM
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.03.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 18.09.2020 10:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.