k.ú.: 739201 - Rakvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28. října 14/594, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584860 - Rakvice NUTS5 CZ0644584860
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1974 14544303
vinice 1397 2307830
zahrada 412 166433
ovoc. sad 3 7091
travní p. 46 238761
lesní poz les(ne hospodář) 6 15489
lesní poz 19 721767
vodní pl. nádrž přírodní 4 17494
vodní pl. nádrž umělá 4 29916
vodní pl. rybník 1 47214
vodní pl. tok přirozený 13 260592
vodní pl. tok umělý 8 88553
vodní pl. zamokřená pl. 29 771423
zast. pl. společný dvůr 1 1802
zast. pl. zbořeniště 35 7533
zast. pl. 1240 594321
ostat.pl. dráha 6 257965
ostat.pl. dálnice 10 196705
ostat.pl. jiná plocha 356 177513
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 2002
ostat.pl. manipulační pl. 254 316217
ostat.pl. neplodná půda 1 1587
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1058
ostat.pl. ostat.komunikace 248 461817
ostat.pl. pohřeb. 2 4285
ostat.pl. silnice 265 250021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 37398
ostat.pl. zeleň 296 260760
Celkem KN 6637 21787850
Par. DKM 6637 21787850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 756
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 142
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 98
bez čp/če zem.used 5
vod.dílo hráz pod 5
Celkem BUD 1181
byt.z. byt 31
obč.z. byt 7
Celkem JED 38
LV 1707
spoluvlastník 2465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.02.2015 1:1000 11.03.2015 *)
DKM 1:1000 09.12.2012 Z-11500/2012-704, mapování
DKM-KPÚ 01.06.2009 1:1000 25.06.2009 *) Z-5931/2009-704, kú Podivín, 20 parcel do DKM
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.03.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 13.08.2022 02:46

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.