k.ú.: 738859 - Radvanice u Lipníka nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517569 - Radvanice NUTS5 CZ0714517569
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 617 2304350
chmelnice 59 176027
zahrada 165 134821
ovoc. sad 9 30456
travní p. 29 29803
lesní poz 3 18399
vodní pl. nádrž umělá 1 420
vodní pl. tok přirozený 15 14415
zast. pl. zbořeniště 13 4597
zast. pl. 145 48414
ostat.pl. jiná plocha 25 25594
ostat.pl. manipulační pl. 11 28894
ostat.pl. neplodná půda 30 35873
ostat.pl. ostat.komunikace 42 28298
ostat.pl. silnice 6 26689
ostat.pl. skládka 1 7281
Celkem KN 1171 2914331
Par. KMD 1171 2914331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 96
č.p. výroba 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 145
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 224
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 31.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 02.06.2020 16:17

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.