k.ú.: 738841 - Slavětín u Radvanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579629 - Radvanice NUTS5 CZ0525579629
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 847635
zahrada 15 7875
travní p. 153 555488
lesní poz 134 1273043
vodní pl. nádrž umělá 3 6908
vodní pl. zamokřená pl. 2 26305
zast. pl. zbořeniště 14 4718
zast. pl. 58 13988
ostat.pl. jiná plocha 22 34273
ostat.pl. manipulační pl. 4 14187
ostat.pl. neplodná půda 51 53798
ostat.pl. ostat.komunikace 75 92178
ostat.pl. pohřeb. 1 1339
Celkem KN 626 2931735
Par. KMD 626 2931735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 46
LV 74
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 09.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 03:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.