k.ú.: 738786 - Rozehnaly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533645 - Radovesnice II NUTS5 CZ0204533645
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 538941
zahrada 25 10147
travní p. 33 49734
lesní poz 2 2014
vodní pl. tok přirozený 4 4074
zast. pl. zbořeniště 1 248
zast. pl. 33 19123
ostat.pl. jiná plocha 3 1792
ostat.pl. manipulační pl. 2 347
ostat.pl. neplodná půda 2 390
ostat.pl. ostat.komunikace 34 22286
ostat.pl. silnice 2 9995
ostat.pl. zeleň 1 399
Celkem KN 267 659490
Par. KMD 267 659490
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 33
LV 64
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1824 29.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 29.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička