k.ú.: 738778 - Radovesnice II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533645 - Radovesnice II NUTS5 CZ0204533645
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21104 - Týnec nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 506 6762578
zahrada 216 165852
ovoc. sad 7 28524
travní p. 33 142105
lesní poz 157 4277602
vodní pl. nádrž umělá 6 14813
vodní pl. rybník 2 11810
vodní pl. tok přirozený 32 111185
vodní pl. tok umělý 5 5535
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. 277 163657
ostat.pl. jiná plocha 22 5140
ostat.pl. manipulační pl. 20 82852
ostat.pl. neplodná půda 15 9202
ostat.pl. ostat.komunikace 102 299576
ostat.pl. pohřeb. 1 1523
ostat.pl. silnice 11 94632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12491
ostat.pl. zeleň 10 17352
Celkem KN 1425 12206579
Par. DKM 1269 7932707
Par. KMD 156 4273872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 204
č.p. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 273
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 401
spoluvlastník 582

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2021 Mapování
DKM-KPÚ 06.10.2020 1:1000 07.10.2020 *)
KMD 1:1000 15.12.2017
S-SK GS 1:2880 1841 06.07.2021 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 13.08.2022 02:15

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.