k.ú.: 738689 - Radouňka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 545881 - Jindřichův Hradec NUTS5 CZ0313545881
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 3287910
zahrada 299 194567
travní p. 161 713572
lesní poz 93 1496737
vodní pl. nádrž umělá 2 11928
vodní pl. rybník 35 1109289
vodní pl. tok přirozený 7 4682
vodní pl. tok umělý 20 10814
vodní pl. zamokřená pl. 12 37727
zast. pl. 382 133386
ostat.pl. dráha 1 22241
ostat.pl. jiná plocha 171 365761
ostat.pl. manipulační pl. 50 113932
ostat.pl. neplodná půda 21 32889
ostat.pl. ostat.komunikace 125 177964
ostat.pl. silnice 15 114168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1532
ostat.pl. zeleň 8 8240
Celkem KN 1646 7837339
Par. DKM 1539 5824672
Par. KMD 107 2012667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 127
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 7
Celkem BUD 372
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 400
spoluvlastník 604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2014
DKM 1:1000 17.12.2014
DKM-KPÚ 23.07.2008 1:1000 08.09.2008 *) JPÚ na části k.ú.
THM-V 1:1000 01.01.1978 17.12.2014 1.4.1961 1:2000, 1:1000
Ost. 1:2000 01.01.1978 18.12.2014 dekadizace(digitalizace s použitím AAT)
S-SK GS 1:2880 1900 01.01.1978


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.09.2020 05:24

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.