k.ú.: 738603 - Radotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 545040 - Radotice NUTS5 CZ0634545040
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 240 3626901
zahrada 100 54418
travní p. 71 266951
lesní poz 115 320939
vodní pl. rybník 1 14066
vodní pl. tok přirozený 14 45338
vodní pl. tok umělý 11 3764
zast. pl. zbořeniště 7 797
zast. pl. 90 46499
ostat.pl. jiná plocha 48 90897
ostat.pl. manipulační pl. 8 8134
ostat.pl. neplodná půda 57 78572
ostat.pl. ostat.komunikace 92 156870
ostat.pl. silnice 7 44921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1831
ostat.pl. zeleň 5 16740
Celkem KN 869 4777638
Par. DKM 634 4630004
Par. KMD 235 147634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 90
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2
LV 143
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
DKM-KPÚ 19.02.2010 1:1000 19.02.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 20.09.2020 23:12

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.