k.ú.: 738557 - Radošovice u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544965 - Radošovice NUTS5 CZ0311544965
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 4024539
zahrada 48 48029
ovoc. sad 3 2375
travní p. 103 807064
lesní poz 80 711211
vodní pl. nádrž umělá 2 1036
vodní pl. rybník 6 43279
vodní pl. tok umělý 20 26659
vodní pl. zamokřená pl. 7 32426
zast. pl. společný dvůr 2 2047
zast. pl. 89 48851
ostat.pl. jiná plocha 38 24067
ostat.pl. manipulační pl. 8 17544
ostat.pl. neplodná půda 31 86028
ostat.pl. ostat.komunikace 45 98761
ostat.pl. pohřeb. 1 2861
ostat.pl. silnice 7 62019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5836
ostat.pl. zeleň 20 3764
Celkem KN 657 6048396
Par. DKM 657 6048396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 7
Celkem BUD 87
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 134
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.07.2009 1:1000 01.07.2009 *)
DKM 1:1000 10.10.2006 mimo KPÚ
FÚO 1:2000 31.12.1980 01.07.2009 THM + FUO. Od 10.10.2006 jen v prostoru KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1870 31.12.1980


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 30.09.2020 05:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička