k.ú.: 738450 - Radostov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570729 - Radostov NUTS5 CZ0521570729
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1551677
zahrada 101 74284
travní p. 222 327755
lesní poz 48 1719798
vodní pl. nádrž přírodní 1 1261
vodní pl. tok přirozený 80 23470
vodní pl. tok umělý 6 2013
zast. pl. společný dvůr 4 2580
zast. pl. zbořeniště 1 555
zast. pl. 84 50933
ostat.pl. jiná plocha 8 4391
ostat.pl. manipulační pl. 1 397
ostat.pl. ostat.komunikace 42 89293
ostat.pl. silnice 8 34610
Celkem KN 869 3883017
Par. KMD 869 3883017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 78
LV 131
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2011
S-SK GS 1:2880 1840 28.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.