k.ú.: 738395 - Zahradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596574 - Radostín nad Oslavou NUTS5 CZ0635596574
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 714272
zahrada 23 24156
travní p. 84 160881
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 58 3555511
vodní pl. rybník 10 124964
vodní pl. tok přirozený 26 16048
vodní pl. tok umělý 1 703
vodní pl. zamokřená pl. 3 2000
zast. pl. zbořeniště 2 985
zast. pl. 46 14667
ostat.pl. jiná plocha 27 14687
ostat.pl. manipulační pl. 7 12593
ostat.pl. neplodná půda 18 8800
ostat.pl. ostat.komunikace 30 26174
ostat.pl. silnice 15 30279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3665
Celkem KN 429 4710428
Par. KMD 429 4710428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 46
LV 75
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 02.06.2020 16:19

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.