k.ú.: 738387 - Radostín nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596574 - Radostín nad Oslavou NUTS5 CZ0635596574
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1212 4801508
zahrada 298 191599
travní p. 836 1170169
lesní poz 360 3777408
vodní pl. nádrž umělá 6 11062
vodní pl. rybník 35 163188
vodní pl. tok přirozený 84 49275
vodní pl. tok umělý 84 15781
vodní pl. zamokřená pl. 2 46
zast. pl. společný dvůr 1 202
zast. pl. zbořeniště 18 3808
zast. pl. 442 153819
ostat.pl. jiná plocha 228 105578
ostat.pl. manipulační pl. 18 60098
ostat.pl. neplodná půda 48 32312
ostat.pl. ostat.komunikace 186 126230
ostat.pl. pohřeb. 2 3801
ostat.pl. silnice 86 87675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10589
ostat.pl. zeleň 3 1355
Celkem KN 3953 10765503
Par. KMD 3953 10765503
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 246
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
č.e. garáž 8
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 435
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 19
LV 443
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 30.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička