k.ú.: 738379 - Radostín u Vojnova Městce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596566 - Radostín NUTS5 CZ0635596566
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 1805202
zahrada 74 27025
travní p. 164 698681
lesní poz 281 7783404
vodní pl. nádrž umělá 2 3880
vodní pl. rybník 1 6009
vodní pl. tok přirozený 1 1835
vodní pl. tok umělý 2 2211
zast. pl. zbořeniště 4 627
zast. pl. 159 65398
ostat.pl. jiná plocha 61 26135
ostat.pl. manipulační pl. 19 23721
ostat.pl. neplodná půda 37 91734
ostat.pl. ostat.komunikace 52 81330
ostat.pl. silnice 3 68326
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1156
ostat.pl. zeleň 1 64
Celkem KN 1089 10686738
Par. KMD 1089 10686738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 149
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 219
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.07.2013
S-SK GS 1:2880 1838 03.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 00:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.