k.ú.: 738361 - Radostín u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569364 - Radostín NUTS5 CZ0631569364
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 2795052
zahrada 89 61315
travní p. 269 347291
lesní poz les(ne hospodář) 2 43
lesní poz 210 954125
vodní pl. nádrž umělá 4 5899
vodní pl. rybník 8 7700
vodní pl. tok přirozený 1 460
vodní pl. tok umělý 6 125
vodní pl. zamokřená pl. 2 640
zast. pl. společný dvůr 1 35
zast. pl. zbořeniště 4 2063
zast. pl. 104 42344
ostat.pl. jiná plocha 15 2931
ostat.pl. manipulační pl. 7 3139
ostat.pl. neplodná půda 4 1869
ostat.pl. ostat.komunikace 84 46251
ostat.pl. pohřeb. 1 102
ostat.pl. silnice 50 63569
Celkem KN 1328 4334953
Par. KMD 1328 4334953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 12
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 97
LV 142
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 23.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.08.2019 01:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.