k.ú.: 738239 - Kaletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551660 - Radomyšl NUTS5 CZ0316551660
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 984
orná půda 131 847638
zahrada 10 20537
ovoc. sad 2 9983
travní p. 62 85311
lesní poz 13 153380
vodní pl. rybník 6 12651
vodní pl. tok umělý 30 5492
vodní pl. zamokřená pl. 10 4172
zast. pl. 12 7548
ostat.pl. dráha 1 4978
ostat.pl. jiná plocha 10 12489
ostat.pl. neplodná půda 10 5549
ostat.pl. ostat.komunikace 30 16277
ostat.pl. silnice 4 3732
Celkem KN 334 1190721
Par. DKM 334 1190721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 12
LV 81
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.06.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 10.06.2009
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 18:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička