k.ú.: 738182 - Radňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596558 - Radňovice NUTS5 CZ0635596558
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1836072
zahrada 126 78002
travní p. mez, stráň 4 1264
travní p. 102 793994
lesní poz 99 789672
vodní pl. rybník 4 7994
vodní pl. tok umělý 2 357
zast. pl. 156 60158
ostat.pl. dráha 2 31715
ostat.pl. jiná plocha 131 86506
ostat.pl. manipulační pl. 6 17882
ostat.pl. mez, stráň 38 12961
ostat.pl. neplodná půda 3 5252
ostat.pl. ostat.komunikace 123 69914
ostat.pl. silnice 44 63979
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7128
ostat.pl. zeleň 7 4715
Celkem KN 970 3867565
Par. DKM 970 3867565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 7
Celkem BUD 154
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 178
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.2004
ZMVM 1:1000 01.06.1991 30.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 22:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.