k.ú.: 738182 - Radňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596558 - Radňovice NUTS5 CZ0635596558
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1836166
zahrada 128 77964
travní p. mez, stráň 4 1264
travní p. 102 793994
lesní poz 99 789672
vodní pl. rybník 4 7994
vodní pl. tok umělý 2 357
zast. pl. 157 60136
ostat.pl. dráha 2 31715
ostat.pl. jiná plocha 134 86565
ostat.pl. manipulační pl. 6 17882
ostat.pl. mez, stráň 39 12961
ostat.pl. neplodná půda 3 5252
ostat.pl. ostat.komunikace 124 69820
ostat.pl. silnice 44 63979
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7128
ostat.pl. zeleň 7 4715
Celkem KN 979 3867564
Par. DKM 979 3867564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 94
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 7
Celkem BUD 155
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 182
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.07.2004
ZMVM 1:1000 01.06.1991 30.07.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 02.06.2020 16:59

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.