k.ú.: 738174 - Radňoves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596540 - Radňoves NUTS5 CZ0635596540
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1416327
zahrada 55 52467
travní p. 119 466004
lesní poz 94 585101
vodní pl. nádrž umělá 7 4159
vodní pl. tok přirozený 5 2047
vodní pl. tok umělý 3 3610
zast. pl. zbořeniště 1 234
zast. pl. 68 36922
ostat.pl. jiná plocha 27 11732
ostat.pl. manipulační pl. 19 29502
ostat.pl. neplodná půda 70 52233
ostat.pl. ostat.komunikace 67 54289
ostat.pl. silnice 3 15458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1539
ostat.pl. zeleň 20 1389
Celkem KN 767 2733013
Par. KMD 767 2733013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.used 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 68
LV 91
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 19.08.2019 20:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.