k.ú.: 738131 - Radnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 734909
zahrada 94 64357
ovoc. sad 4 27420
travní p. 162 276726
lesní poz 249 2224537
vodní pl. nádrž umělá 8 12709
vodní pl. tok přirozený 30 5409
zast. pl. společný dvůr 3 512
zast. pl. zbořeniště 1 138
zast. pl. 95 21633
ostat.pl. jiná plocha 27 15384
ostat.pl. manipulační pl. 13 15327
ostat.pl. neplodná půda 114 45765
ostat.pl. ostat.komunikace 91 66304
ostat.pl. silnice 1 14607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1162
Celkem KN 1165 3526899
Par. KMD 1165 3526899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 92
LV 140
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2017
KM-D 1:2000 10.10.2000 23.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1886 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 22:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.