k.ú.: 738131 - Radnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540609 - Pavlov NUTS5 CZ0715540609
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 734909
zahrada 94 64357
ovoc. sad 4 27420
travní p. 162 276819
lesní poz 249 2224537
vodní pl. nádrž umělá 8 12709
vodní pl. tok přirozený 30 5409
zast. pl. společný dvůr 3 512
zast. pl. zbořeniště 1 138
zast. pl. 94 21540
ostat.pl. jiná plocha 27 15384
ostat.pl. manipulační pl. 13 15327
ostat.pl. neplodná půda 114 45765
ostat.pl. ostat.komunikace 91 66304
ostat.pl. silnice 1 14607
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1162
Celkem KN 1164 3526899
Par. KMD 1164 3526899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 91
LV 138
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2017
KM-D 1:2000 10.10.2000 23.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1886 10.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.07.2019 05:47

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.