k.ú.: 738069 - Radlice u Volfířova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547441 - Volfířov NUTS5 CZ0313547441
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1489287
zahrada 90 49764
ovoc. sad 1 4428
travní p. 305 873602
lesní poz 534 4686819
vodní pl. nádrž umělá 2 4109
vodní pl. rybník 18 38570
vodní pl. tok přirozený 10 3751
vodní pl. tok umělý 58 11080
vodní pl. zamokřená pl. 15 12157
zast. pl. společný dvůr 2 161
zast. pl. zbořeniště 1 490
zast. pl. 79 32822
ostat.pl. jiná plocha 51 53906
ostat.pl. manipulační pl. 26 14107
ostat.pl. neplodná půda 177 121233
ostat.pl. ostat.komunikace 157 115170
ostat.pl. silnice 1 47836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2564
Celkem KN 1859 7561856
Par. KMD 1859 7561856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 73
LV 142
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.09.2020 11:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.